Popular talk: Oil extraction

March 6, 2017

Share this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+

As part of the Inspire-Educate-Innovate program, there will be a popular talk on the physics and chemistry of oil extaction on Tuesday March 7 by Senior Reservoir Engineer Martin V. Bennetzen, Maersk Oil. The talk will be in Danish, and further information (also in Danish) is found below.

Om udvinding af olie – en faglig beskrivelse og personlig fortælling

v/Senior Reservoir Engineer Martin V. Bennetzen, Maersk Oil

Fysik og kemi spiller en stor rolle for forståelsen af, hvorledes olie kan udvindes teknisk og økonomisk fra underjordiske oliereservoirer verden over. Olieudvindingsstrategier, langsigtede kortbare feltudviklingsplaner og den daglige operation afhænger af basale fysisk-kemiske egenskaber af olie, vand og gas samt af den porøse klippeformation, som olien befinder sig i. Disse egenskaber er velkendte begreber fra fysiktimerne på gymnasiet og universitetet. I denne præsentation vil det beskrives, hvorledes olie udvindes, og hvilke fysisk-kemiske principper der bestemmer processen.

Wed hjælp af ’traditionelle’ metoder vil typisk kun ca. 20-40% af olien kunne udvindes, og hovedparten af olien ligger således selv efter mange års produktion stadig i det underjordiske reservoir. Præsentationen vil således også omhandle, hvordan man vha. såkaldte EOR (enhanced oil recovery) metoder kan udvinde langt mere olie end ved brug af tradionelle methoder. Bl.a. vil det beskrives hvorledes injektion f.eks. polymere, surfaktanter og vand med en særlig ionisk sammensætning kan øge olieproduktionen, og hvorledes valget af EOR metode afhænger af olietypens og klippeformationens fysisk-kemiske egenskaber. Den nyeste forskning indenfor EOR vil blive inddraget.

Præsentationen vil give en grundig, komprimeret og forståelig indføring i, hvorledes forståelse og praktisk anvendelse af fysik og kemi er vigtig for produktion af olie.

Derudover beskrives og reflekteres der over de erfaringer, som Martin V. Bennetzen har gjort sig på sin (ud)dannelsesrejse fra gymnasiet, til universitetet, til det private erhvervsliv og til udlandet – som ikke fås fra en lærebog, men som må erhverves og fortælles.

Aktiviteten afvikles i samarbejde med Inspire Educate Innovate ved CP3 Origins SDU

Målgruppe: Gymnasiets elever med interesse for fysik, SDU’s ansatte og studerende
Dato: Tirsdag den 7. marts 2017
Tidsrum: Kl. 18.00 – 19.30
Sted: Auditorium O100, SDU (ved hovedindgangen)
Tilmelding: Du tilmelder dig ved at trykke på knappen “Book foredrag” på den officielle SDU side.